Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez sklep internetowy Seed Weed i ma na celu zapewnienie ochrony prywatności Użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed korzystaniem z naszego sklepu.

1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Sensimilla sp. z o.o. NIP: 6762642071, z siedzibą pod adresem ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności, można skontaktować się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +48790361522

2. Użytkownik strony internetowej Seed Weed 

 1. Użytkownik to każda osoba, która odwiedza lub korzysta ze sklepu internetowego Seed Weed. 
 2. Użytkownik może być klientem, gościem lub osobą przeglądającą stronę internetową w celu zapoznania się z produktami sklepu. 
 3. W ramach Polityki prywatności Administrator gwarantuje ochronę prywatności danych osobowych wszystkich Użytkowników sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dba o poufność i bezpieczeństwo przekazanych przez nich informacji.

3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

 1. W celu zapewnienia pełnego zakresu usług, Administrator gromadzi i przetwarza zróżnicowane dane osobowe Użytkowników, które są niezbędne do świadczenia poszczególnych usług.
 2. Przykładowe dane, które Administrator może gromadzić, obejmują:
  • Dane identyfikacyjne, takie jak imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
  • Dane dotyczące transakcji, takie jak informacje o zamówieniach, historii zakupów, płatności.
  • Dane techniczne gromadzone za pośrednictwem plików cookies, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, dane dotyczące urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
  • Komunikacji z Użytkownikami w sprawach związanych z zamówieniami, dostawą, płatnościami lub obsługą klienta.
  • Realizacji zamówień i świadczenia usług, w tym przetwarzania płatności, dostawy towarów i obsługi reklamacji.
  • Personalizacji treści i reklam, aby dostosować je do preferencji Użytkowników (newsletter).
  • Monitorowania i analizowania aktywności Użytkowników w celach statystycznych, analitycznych i technicznych.
  • Zapewnienia bezpieczeństwa sklepu Seed Weed i ochrony przed oszustwami oraz nadużyciami.
  • Ustalenia i rozstrzygania ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych opisana w niniejszej Polityce prywatności opiera się na przepisach Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych odpowiednich przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych:
  • Zgoda Użytkownika – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą, Administrator odnosi się do artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO, który mówi o konieczności wyraźnego i dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.
  • Wykonanie umowy – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, Administrator powołuje się na artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO, który dotyczy konieczności przetwarzania danych w celu wykonania umowy, do której Użytkownik, którego dane dotyczą, jest stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy.
  • Spełnienie obowiązku prawnego – w sytuacjach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, Administrator odwołuje się do artykułu 6 ust. 1 lit. c RODO. Przepis ten obejmuje przypadki, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlega Administrator.
  • Prawnie uzasadniony interes Administratora – przy przetwarzaniu danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich, Administrator powołuje się na artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego przy wyrażeniu zgody przez Użytkownika. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w których przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Administrator zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO, i z należytą starannością, dbając o ochronę prywatności i praw Użytkowników.

6. Udostępnianie danych osobowych

 1. W niektórych przypadkach może być konieczne udostępnienie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim. Administrator przekazuje dane Użytkownika jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów i na podstawie odpowiednich podstaw prawnych. 
 2. Podmioty trzecie, które mogą otrzymać dostęp do danych osobowych Użytkownika:
  • Usługi płatnicze – w celu przetworzenia płatności za zamówione produkty lub usługi, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika dostawcom usług płatniczych, w celu wykonania transakcji płatniczej.
  • Dostawcy usług logistycznych – jeśli Użytkownik jest zdecydowany na dostawę zamówionych artykułów, Administrator może udostępnić niezbędne dane osobowe dostawcom usług logistycznych, aby umożliwić dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.
  • Partnerzy biznesowi – w niektórych przypadkach Administrator współpracuje z partnerami biznesowymi, którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. W takich sytuacjach Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika partnerom biznesowym, jednak zawsze robi to w ramach obowiązującego prawa i z należytą ostrożnością.
  • Wymagania prawne – Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkownika jedynie w sytuacji, gdy jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie uprawnionych i uzasadnionych żądań organów ścigania lub innych właściwych instytucji. W przypadku takich żądań, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby upewnić się, że żądanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator pragnie podkreślić, że nie sprzedaje, nie wynajmuje, nie udostępnia danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim w celach marketingowych bez wyraźnej zgody Użytkownika. Dbałość o prywatność Użytkownika jest dla Administratora priorytetem, dlatego Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub nieautoryzowanym ujawnieniem.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do wyboru partnerów i dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika.

7. Pliki cookie

 1. Strona internetowa Seed Weed nie gromadzi automatycznie żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie, zwanych także «ciasteczkami».
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje żadnych zmian w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na wykorzystanie plików „cookie”.
 3. Pliki cookie to dane informatyczne, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, telefon lub tablet i służą do korzystania ze strony internetowej. Zawierają one nazwę strony internetowej, czas przechowywania oraz unikalny numer. 
 4. Administrator jest odpowiedzialny za zamieszczanie i dostęp do plików cookie na urządzeniu Użytkownika.
 5. Pliki cookie mają różne cele. Przede wszystkim służą dostosowaniu zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z niej. Pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić mu spersonalizowaną stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Ponadto, pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony, co pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług.
 6. Dodatkowo, pliki cookie umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie trzeba na każdej podstronie ponownie wpisywać danych logowania.
 7. W ramach strony internetowej Seed Weed stosuje dwóch rodzaje plików cookie: „sesyjne” i „stałe”. Pliki „sesyjne” są tymczasowe i przechowywane w urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej. Natomiast pliki „stałe” są przechowywane przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie, ale Użytkownicy mają możliwość zmiany tych ustawień w swojej przeglądarce. Można zablokować automatyczną obsługę plików cookie lub żądać powiadomienia o ich zamieszczeniu na urządzeniu.
 8. W przypadku potrzeby zmiany ustawień dotyczących plików cookie, Administrator udostępnia instrukcje dla niektórych przeglądarek:
 9. Warto pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może wpływać na funkcjonalność strony internetowej i utrudniać korzystanie z niej.
 10. Administrator informuje, że pliki cookie nie przechowują danych osobowych ani innych poufnych informacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i ich obsługi, zaleca się zapoznanie się z ustawieniami przeglądarki internetowej lub odwiedzenie strony www.allaboutcookies.org.
 11. Ponadto, Administrator Serwisu może wykorzystywać narzędzia takie jak Google Tag Manager i pliki cookie firmy Google w celach marketingowych.

8. Newsletter

 1. Newsletter to narzędzie wykorzystywane przez Administratora w celu komunikacji z Użytkownikami.
 2. Poprzez subskrypcję newslettera Użytkownik zgadza się na otrzymywanie regularnych wiadomości zawierających informacje o nowościach, aktualnościach, promocjach oraz istotnych treściach związanych ze stroną internetową Seed Weed.
 3. Po zapisaniu się na listę, podane przez Użytkowników informacje takie jak imię i adres e-mail są przekazywane partnerowi Administratora w celu przesłania interesujących treści mailowych.
 4. Decyzje dotyczące Użytkowników nie są podejmowane automatycznie, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 
 5. Administrator zapewnia, że przekazane informacje są traktowane jako poufne i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez link dostępny w każdej otrzymanej wiadomości oraz poprzez kontaktowanie z Administratorem mailowo, bądź telefonicznie.

9. Prawa Użytkowników

 1. W trosce o ochronę prywatności Użytkowników, Administrator przykłada dużą wagę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownicy mają pełne prawa związane z przetwarzaniem ich danych.
 2. Administrator udostępnia możliwość wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące ochrony danych osobowych, Administrator zachęca Użytkowników do kontaktu.
 3. W ramach niniejszej Polityki prywatności, Użytkownicy mają prawo do dostępu, korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Ponadto, mogą wnosić sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, jeśli opiera się ono na uzasadnionym interesie Administratora.
 4. Administrator dąży do zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa w przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, dlatego ciągle doskonali procedury i dba o zgodność z obowiązującym prawem.

10. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 2. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi oraz celu ich przetwarzania. Zazwyczaj dane są przetwarzane przez czas świadczenia usługi lub realizacji zamówienia, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o ile podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora. 
 3. W przypadku potrzeby ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, okres przetwarzania danych może być wydłużony, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Po upływie określonego okresu dane są trwale usuwane lub anonimizowane, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, aby zapewnić pełną ochronę prywatności Użytkowników.
 5. W przypadku sytuacji, w której Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, dane te będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 6. Wszystkie przechowywane dane osobowe są chronione zgodnie z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zapewnić ich poufność, integralność i dostępność.

11. Zmiany w Polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym Użytkownik  zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać zgodnie z określonym terminem podanym w powiadomieniu. 
 2. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Seed Weed.
 3. W sytuacji opisanej w punkcie 1, Użytkownik ma możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy po otrzymaniu informacji o zmianach w postanowieniach Polityki prywatności poprzez powiadomienie Administratora drogą elektroniczną pod wskazany adres e-mail [email protected]. Jeśli Użytkownik nie poinformuje Administratora, oznacza to, że akceptuje zmienioną Politykę prywatności.
 4. Administrator zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania Polityki prywatności w celu śledzenia ewentualnych aktualizacji.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności sklepu lub realizację zamówień.
 6. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.06.2023 i dotyczy wszystkich Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego Seed Weed.

12. Kontakt

 1. Aby skontaktować się z Administratorem w sprawach dotyczących ochrony prywatności lub przetwarzania danych osobowych, trzeba skorzystać się z dostępnych metod kontaktu podanych poniżej:
  • wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]
  • skorzystać z kontaktu telefonicznego pod +48790361522,
  • skierować korespondencję pocztową na adres siedziby Administratora ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa.
 2. Administrator zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia w możliwie najkrótszym czasie i podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony prywatności i danych osobowych Użytkownika.